نوع 
موضوع
مزایده/مناقصه گذار
مهلت شرکت
استان
بازدید
مناقصه
شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی (سهامی خاص)
خراسان جنوبي
۷ نفر بازدید
مناقصه
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان
۱۳۹۷/۵/۸
اصفهان
۲ نفر بازدید
مناقصه
پایگاه شکاری شهید محمد نوژه
۱۳۹۷/۵/۸
همدان
۵ نفر بازدید
مناقصه
دادگستر کل استان چهارمحال بختیاری
۱۳۹۷/۵/۱۶
چهارمحال بختياري
۴ نفر بازدید
مناقصه
وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر و دریانوردی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
هرمزگان
۷ نفر بازدید
مناقصه
شـرکت پتروشیمی پردیس
بوشهر
۲ نفر بازدید
مناقصه
سازمان صدا سیما جمهوری اسلامی ایران
سيستان و بلوچستان
۷ نفر بازدید
مناقصه
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری اصفهان
۱۳۹۷/۵/۸
تهران
۷ نفر بازدید
مناقصه
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان
۱۳۹۷/۴/۲۸
اصفهان
۱۰ نفر بازدید
مناقصه
شهرداری شهریار
تهران
۴ نفر بازدید
مناقصه
تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه پارسیان
تهران
۱۳ نفر بازدید
مناقصه
شرکت نسیم تدبیر و امید
كرمان
۸ نفر بازدید
مناقصه
هیات مدیره مجتمع نور
تهران
۵ نفر بازدید
مناقصه
شرکت سیمان خاش
تهران
۷ نفر بازدید
مناقصه
شرکت آب وفاضلاب استان البرز
۱۳۹۷/۵/۱۳
البرز
۸ نفر بازدید
مناقصه
شرکت گازاستان البرز
۱۳۹۷/۴/۲۷
البرز
۱۱ نفر بازدید
مناقصه
شهرداری گلپایگان
۱۳۹۷/۴/۳۱
اصفهان
۱۹ نفر بازدید
مناقصه
شرکت سیمان اردستان
اصفهان
۴ نفر بازدید