کارگشا چگونه کار میکند؟

01
ثبت نام در کارگشا

پس از ثبت نام آنلاین، پروفایل خود را کامل کنید.

02
حضور در کارگشا

با شما تماس می گیریم و با هم مصاحبه حضوری خواهیم داشت.

03
گوش به زنگ

گوش به زنگ اعلان سفارش جدید باشید.

رضا طاهری

سفارش های انجام شده: 8

متخصص بازسازی، تهران

رضا طاهری 6 ماه پیش به متخصصین کارگشا پیوسته و تاکنون بیش از 7 سفارش را با موفقیت به سرانجام رسانده است. او به طور منظم از برنامه استفاده می کند تا مشتریان بالقوه را در تهران پیدا کند و موفق شده است تا با کارگشا کسب و کار خود را گسترش دهد.

رضا طاهری

چرا همکار کارگشا باشیم؟

بر اساس شرایط خود کار کنید
بر اساس شرایط خود کار کنید

اعلام دستمزد و قبول کردن درخواست ها توسط شما صورت می گیرد.

کسب و کار خود را گشترش دهید
کسب و کار خود را گشترش دهید

مشتریان جدید به دنبال حرفه ای های این حوزه می گردند.

در بین حرفه ای ها
در بین حرفه ای ها

کارگشا به صورت تخصصی در حوزه ساختمان فعالیت دارد و همه متخصصین این صنعت در کنار شما حضور دارند.