قیمت دستمزد اجرای شومینه در استان تهران

(رای شما: 0)
در این فایل دستمزد اجرای شومینه گردآوری شده است. این قیمت ها به روز می باشد و برای استفاده در پیشنهاد قیمت و برآورد قیمت مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی های محصول

از جمله عملیات اجرایی یک شومینه کار به چه مواردی می توان اشاره کرد؟

 • مشخص کردن مصالح ساخت شومینه
 • چک کردن محل و نقشه اجرایی
 • مشخص و تراز نمودن دودکش با محل اجرای شومینه
 • طراحی طرح شومینه مورد اجراء

چه عواملی می توانند بر دستمزد اجرای شومینه کاری تاثیرگذار باشند؟

 • مصالح مورد استفاده در شومینه کاری
 • میزان ساعت کار
 • حمل مصالح به محل اجرای شومینه کاری
 • طرح و نقشه اجرایی شومینه
 • ابعاد طرح اجرایی

فایل PDF ارائه شده توسط سامانه کارگشا دارای چه ویژگی هایی می باشد؟

 • قیمت دستمزد اجرای شومینه مربوط به استان تهران می باشد.
 • کلیه قیمت ها در تاریخ 1397/04/20به روز رسانی گردیده است.
 • قیمت ها بر اساس ابعاد طرح اجرایی ارائه شده است.
 • در فایل مربوطه کلیه ابزارهای اجرایی مورد استفاده یک شومینه کار قرارداده شده است.

به منظور  رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد، به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

شومینه استان تهران شومینه کاری
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۱,۰۰۰ تومان
قیمت دستمزد اجرای شومینه در استان تهران
غیر رایگان
دیدگاه ها