دیده شو

روهام شیخ

معماری | کارشناسی ارشد

حسین توکلی

عمران_سازه | کارشناسی ارشد

شاهین مهری قیه بلاغی

معماری | کارشناسی

منیره حلاج مفرد

معماری - کامپیوتر | کارشناسی

حمیدرضا هادی

تکنولوژی عمران | کارشناسی

امیر جمشیدی

معماری | کارشناسی

مریم اسمعیلی

مهندس عمران-گرایش سازه | کارشناسی ارشد

رسول اسلامی

عمران | کارشناسی

امین پسند

برنامه ریزی شهری | کارشناسی ارشد

مریم خانی

نانوفیزیک | کارشناسی ارشد

حجت نیک اختر

عمران | دکترا

مرضیه منصور

| کارشناسی

صادق صابری

عمران | کارشناسی

احمد یاقوتی

عمران | کارشناسی

مهنوش بلاغی

عمران-عمران | کارشناسی

پوریا فاضل زاد

عمران | کارشناسی ارشد

خشایار راشدی

عمران | کارشناسی ارشد

محمدمهدی فراوانی

عمران | کارشناسی ارشد

زینب آینی

| کارشناسی

آرش اربابان اصفهانی

معماری | کارشناسی ارشد