روشهای استاندارد تشریح بتن سازه ای (Ebook)

این کتاب قصد دارد تا به عنوان مرجعی استاندارد در کنار دیگر آیین نامه ها و راهنماها در طراحی سازه دفاتر طراحی مورد استفاده قرار گیرد. این کتاب راهنمایی مناسب، بین مدارک کاری راجع به بتن های سازه ای به شمار می رود.

ویژگی های محصول

نویسنده: مجموعه ای از موسسه مهندسین سازه انگلستان (The Institution of Structural Engineers)
زبان: انگلیسی
تعداد صفحات: 202

توضیح:

این کتاب قصد دارد تا به عنوان مرجعی استاندارد در کنار دیگر آیین نامه ها و راهنماها در طراحی سازه دفاتر طراحی مورد استفاده قرار گیرد. نکته مهم  این است که این کتاب راهنمایی مناسب، بین مدارک کاری راجع به بتن های سازه ای بوده و می تواند دستورالعمل های طراح را به خوبی از نقشه ها و برنامه ها به سایت منتقل نماید.

این نسخه تاثیر یورو کد 2 را بر روی جزئیات و مصالح در نظر گرفته و سعی دارد با استاندارد های یورو کد مطابقت داشته باشد. و به همین دلیل  استفاده از آن به مهندسین و طراحان سازه توصیه می شود.

لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
۰ تومان
روشهای استاندارد تشریح بتن سازه ای
رایگان

دیده شو