قرارداد مقاطعه کاری تخریب

(رای شما: 0)
نمونه قرارداد تخریب ساختمان در قالب word

ویژگی های محصول

 قرارداد تخریبدر 24 ماده و 15 تبصره با لحاظ نمودن جزئی ترین موارد و مسائل حقوقی و اجرایی تهیه و تنظیم گردیده است. این فایل در قالب نرم افزار  word ارائه گردیده است تا به اقتضای نیازهای مختص هر پروژه و خواسته های کارفرما و مقاطعه کار تغییرات مورد نظر اعمال گردد.

پیمان تخریب ساختمان قرارداد مقاطعه کاری
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲۰,۰۰۰ تومان
قرارداد مقاطعه کاری تخریب
غیر رایگان
دیدگاه ها