قرارداد مقاطعه کاری گچ کاری

(رای شما: 0)
قرارداد مقاطعه کاری گچ کاری

ویژگی های محصول

 قرارداد گچ کاری در 24 ماده و 14 تبصره با لحاظ نمودن جزئی ترین موارد و مسائل حقوقی و اجرایی تهیه و تنظیم گردیده است. این فایل در قالب نرم افزار  word ارائه گردیده است تا به اقتضای نیازهای مختص هر پروژه و خواسته های کارفرما و مقاطعه کار تغییرات مورد نظر اعمال گردد.

گچ کاری قرارداد مقاطعه کاری گچ بری
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۴۰,۰۰۰ تومان
قرارداد مقاطعه کاری گچ کاری
غیر رایگان
دیدگاه ها