قرارداد مقاطعه کاری بتن ریزی

(رای شما: 0)
قرارداد مقاطعه کاری بتن ریزی

ویژگی های محصول

 قرارداد بتن ریزی در 24 ماده و 14 تبصره با لحاظ نمودن جزئی ترین موارد و مسائل حقوقی و اجرایی تهیه و تنظیم گردیده است . این فایل در قالب نرم افزار  word ارائه گردیده است تا به اقتضای نیازهای مختص هر پروژه و خواسته های کارفرما و مقاطعه کار تغییرات مورد نظر اعمال گردد.

لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۴۰,۰۰۰ تومان
قرارداد مقاطعه کاری بتن ریزی
غیر رایگان
دیدگاه ها