قرارداد مقاطعه کاری پی کنی و گود برداری

(رای شما: 0)
قرارداد مقاطعه کاری پی کنی و گود برداری

ویژگی های محصول

قرارداد گودبرداری و پی کنی در 24 ماده و 14 تبصره با لحاظ نمودن جزئی ترین موارد و مسائل حقوقی و اجرایی تهیه و تنظیم گردیده است . این فایل در قالب نرم افزار  word ارائه گردیده است تا به اقتضای نیازهای مختص هر پروژه و خواسته های کارفرما و مقاطعه کار تغییرات موردنظر اعمال گردد.

لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۴۰,۰۰۰ تومان
قرارداد مقاطعه کاری پی کنی و گود برداری
غیر رایگان
دیدگاه ها