قرارداد مقاطعه کاری اجرای سقف

(رای شما: 0)
قرارداد مقاطعه کاری اجرای سقف

ویژگی های محصول

قرارداد اجرای سقف تیرچهدر 24 ماده و 14 تبصره با لحاظ نمودن جزئی ترین موارد و مسائل حقوقی و اجرایی تهیه و تنظیم گردیده است . این فایل در قالب نرم افزار  word ارائه گردیده است تا به اقتضای نیازهای خاص هر پروژه و خواسته های کارفرما و مقاطعه کار تغییرات مورد نظر اعمال گردد.

سقف تیرچه و بلوک سقف تیرچه کرومیت سقف تیرچه فلزی
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۲۰,۰۰۰ تومان
قرارداد مقاطعه کاری اجرای سقف
غیر رایگان
دیدگاه ها