قرارداد مقاطعه کاری اجرای ساندویچ پنل

(رای شما: 0)
قرارداد مقاطعه کاری اجرای ساندویچ پنل

ویژگی های محصول

قرارداد اجرای ساندویچ پانل در 24 ماده و 14 تبصره با لحاظ نمودن جزئی ترین موارد و مسائل حقوقی و اجرایی تهیه و تنظیم گردیده است. این فایل در قالب نرم افزار  word ارائه گردیده است تا به اقتضای نیازهای مختص هر پروژه و خواسته های کارفرما و مقاطعه کار تغییرات مورد نظر اعمال گردد.

قرارداد مقاطعه کاری ساندویچ پنل
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۴۰,۰۰۰ تومان
قرارداد مقاطعه کاری اجرای ساندویچ پنل
غیر رایگان
دیدگاه ها