قرارداد مقاطعه کاری اجرای کرسی چینی

(رای شما: 0)
قرارداد دستمزدی اجرای کرسی چینی

ویژگی های محصول

قرارداد کرسی چینی در 24 ماده و 14 تبصره با لحاظ نمودن جزئی ترین موارد و مسائل حقوقی و اجرایی تهیه و تنظیم گردیده است. این فایل در قالب نرم افزار  word ارائه گردیده است تا به اقتضای نیازهای مختص هر پروژه و خواسته های کارفرما و مقاطعه کار تغییرات مورد نظر اعمال گردد.

کرسی چینی قرارداد مقاطعه کاری
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۴۰,۰۰۰ تومان
قرارداد مقاطعه کاری اجرای کرسی چینی
غیر رایگان
دیدگاه ها