قرارداد مقاطعه کاری اجرای دیوار حائل

(رای شما: 0)
قرارداد مقاطعه کاری دستمزدی اجرای دیوار حائل

ویژگی های محصول

قرارداد اجرای دیوار حائل در 24 ماده و 14 تبصره با لحاظ نمودن جزئی ترین موارد و مسائل حقوقی و اجرایی تهیه و تنظیم گردیده است. این فایل در قالب نرم افزار  word ارائه گردیده است تا به اقتضای نیازهای مختص هر پروژه و خواسته های کارفرما و مقاطعه کار تغییرات مورد نظر اعمال گردد.

قرارداد مقاطعه کاری
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۴۰,۰۰۰ تومان
قرارداد مقاطعه کاری اجرای دیوار حائل
غیر رایگان
دیدگاه ها