ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران

(رای شما: 0)
این محصول ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب 1398/02/30 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

ویژگی های محصول

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب 1398/02/30 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که اصلاح شده بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده پنج شهر تهران است.
این سند در فرمت pdf شامل:
- ساختار پهنه بندی شهر تهران
- نحوه استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه سکونت(R)
- نحوه استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه فعالیت(S)
- نحوه استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه مختلط(M)
- نحوه استفاده از اراضی در پهنه حفاظت سبز و باز(G)
- اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری
- تراکم ساختمانی مجاز
- سطح اشغال و باز و مکان استقرار بنا (توده گذاری)
- تفکیک، افراز و تجمیع قطعات (پلاک ها)
- بلند مرتبه سازی (12 طبقه و بیشتر)
- شبکه معابر دسترسی
- پارکینگ
- حفاظت از میراث تاریخی شهر
- حفاظت از میراث طبیعی شهر (اراضی مزروعی و باغات)
- بافت های فرسوده و ریزدانه
- سایر ضوابط و مقررات ساخت و ساز

 

شهرداری تهران قوانین و ضوابط شهرسازی طرح تفصیلی و جامع ضوابط شهرسازی ضوابط و ایین نامه ها طرح تفصیلی ضوابط و آیین نامه ها ضوابط
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳۰,۰۰۰ تومان
ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران
غیر رایگان
دیدگاه ها