طرح تفصیلی شهر رویان

(رای شما: 0)
این مجموعه طرح توسعه و عمران (جامع) شهر رویان واقع در استان مازندران مصوب 1392/11/07 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

ویژگی های محصول

طرح تفصیلی شهر رویان

این مجموعه طرح توسعه و عمران (جامع) شهر رویان واقع در استان مازندران مصوب 1392/11/07 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تهیه شده توسط مهندسین مشاور طرح محیط پایدار است. این محصول شامل:
- گزارش ضوابط و مقررات پیشنهادی در فرمت pdf
- گزارش مرحله اول (شناخت و بررسی وضع موجود) در فرمت pdf
- گزارش مرحله دوم (تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها) در فرمت pdf
- گزارش مرحله سوم (طرح پیشنهادی) در فرمت pdf
- نقشه کاربری اراضی پیشنهادی در فرمت pdf
- نقشه بررسی کیفیت ابنیه در فرمت JPG
- نقشه بررسی طبقات ابنیه در فرمت JPG
- نقشه بررسی سازه ابنیه در فرمت JPG

 

مازندران طرح جامع استان مازندران طرح تفصیلی و جامع طرح تفصیلی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان
۷۰,۰۰۰ تومان
طرح تفصیلی شهر رویان
غیر رایگان
طرح تفصیلی شهر رویان
غیر رایگان
طرح تفصیلی شهر رویان
غیر رایگان
طرح تفصیلی شهر رویان
غیر رایگان
طرح تفصیلی شهر رویان
غیر رایگان
طرح تفصیلی شهر رویان
غیر رایگان
طرح تفصیلی شهر رویان
غیر رایگان
دیدگاه ها