سند ملی آمایش سرزمین

(رای شما: 0)
این محصول به صورت PDF، سند ملی آمایش سرزمین مصوب 1399/12/11 شورای عالی آمایش سرزمین را در بردارد.

ویژگی های محصول

سند ملی آمایش سرزمین

"سند ملی آمایش سرزمین" در افق 1424 مصوب 1399/12/11 شورای عالی آمایش سرزمین مشتمل بر 16 ماده در فرمت pdf به شرح زیر است:
- تعاریف و اصطلاحات
- چشم انداز توسعه فضایی سرزمین در افق طرح
-  اهداف
- راهبردها و سیاست های سرزمینی
- سازمان فضایی مطلوب
- الزامات تحقق و اجرایی شدن سند در 11 ماده

سند ملی آمایش سرزمین
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۲۰,۰۰۰ تومان
سند ملی آمایش سرزمین
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو