طرح تفصیلی شهر اسالم

(رای شما: 0)
این محصول طرح جامع تفصیلی شهر اسالم واقع در استان گیلان مصوب 1395/012/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

ویژگی های محصول

طرح تفصیلی شهر اسالم

طرح جامع _تفصیلی "شهر اسالم" واقع در استان گیلان مصوب 1395/12/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، که تهیه شده توسط مهندسین مشاور پارسوماژ می باشد.
این محصول شامل:
- گزارش ضوابط و مقررات در فرمت pdf
- نقشه پهنه بندی حریم پیشنهادی در فرمت jpg
- نقشه کاربری اراضی پیشنهادی در فرمت jpg

طرح جامع استان گیلان طرح تفصیلی
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان
۳۰,۰۰۰ تومان
طرح تفصیلی شهر اسالم ضوابط و مقررات
غیر رایگان
طرح تفصیلی شهر اسالم نقشه پهنه بندی حریم پیشنهادی
غیر رایگان
طرح تفصیلی شهر اسالم نقشه کاربری اراضی پیشنهادی
غیر رایگان
طرح تفصیلی شهر اسالم
غیر رایگان
طرح تفصیلی شهر اسالم
غیر رایگان
دیدگاه ها