طرح تفصیلی شهر رشت

(رای شما: 0)
این محصول طرح تفصیلی شهر رشت واقع در استان گیلان مصوب 1393/09/10 و طرح جامع مصوب 1387/10/10 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

ویژگی های محصول

طرح تفصیلی شهر رشت

طرح جامع _تفصیلی شهر رشت واقع در استان گیلان مصوب 1393/09/10 و طرح جامع مصوب 1387/10/09 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
این طرح تهیه شده توسط مهندسین مشاور نقش جهان پارس و مهندسین طرح کاوش(طرح جامع) است.
این فایل شامل:
- گزارش ضوابط و مقررات طرح جامع در فرمت pdf
- گزارش ضوابط و مقررات طرح تفصیلی در فرمت pdf
- نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح تفصیلی 4 منطقه شهر در فرمت jpg
- نقشه های طرح جامع در فرمت pdf
- ضوابط جانمایی بنا در فرمت pdf
- جزئیات اجرایی نحوه اجرای فضای سبز و پیاده رو معابر در فرمت pdf
- دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهری در فرمت pdf

استان گیلان طرح تفصیلی و جامع طرح تفصیلی طرح تفصیلی شهر رشت
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان
۷۰,۰۰۰ تومان
جزئیات اجرایی نحوه اجرای فضای سبز و پیاده رو معابر شهر رشت
غیر رایگان
دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهری شهر رشت
غیر رایگان
ضوابط جا نمایی بنا
غیر رایگان
ضوابط طرح جامع شهر رشت
غیر رایگان
کتابچه ضوابط طرح تفصیلی شهر رشت
غیر رایگان
نقشه طرح جامع شهر رشت
غیر رایگان
region1-map
غیر رایگان
region2-map
غیر رایگان
region3-map
غیر رایگان
region4-map
غیر رایگان
دیدگاه ها