نمونه قرارداد نصب و راه اندازی آسانسور

(رای شما: 0)
نمونه قرارداد نصب و راه اندازی آسانسور با فرمت قابل ویرایش ورد (word) که مورد نیاز کارفرما و پیمانکار نصب آسانسور در زمان عقد قرارداد است.

ویژگی های محصول

قرارداد نصب و راه اندازی آسانسور

موضوع این قرارداد، نصب و راه اندازی دستگاه آسانسور از نوع مسافربر است. این قرارداد در 11 ماده و 3 تبصره تهیه و تنظیم  و پس از امضا طرفین قانونی و نافذ و معتبر می باشد .

ماده های قرارداد نصب و راه اندازی آسانسور

ماده یک: موضوع قرارداد

ماده دو: مبلغ قرارداد 

ماده سه: شرایط و نحوه پرداخت 

ماده چهار: مدت و زمان اجرای قرارداد

ماده پنج: تعهدات و الزامات طرفین قرارداد

ماده شش: اعلام آماده شدن شرایط اجرا

ماده هفت: شرایط تحویل و تسویه حساب

ماده هشت: مسئولیت رفع موانع قانونی 

ماده نه: شرایط فسخ قرارداد

 ماده ده: حل اختلاف

ماده یازده: سایر شرایط

چنانچه نمونه فرم قرارداد نصب و راه اندازی آسانسور مورد نیاز شما است؛ می توانید با تهیه فرم خام این قرارداد که در فایل ورد (word) تهیه شده است به راحتی و با صرفه جویی در زمان، اصلاحات مورد نیاز خود را انجام دهید و از آن استفاده کنید.

جهت مشاوره و تهیه قراردادهای عمرانی و ساختمانی به دادگران صنعت احداث مراجعه نمایید.

قرارداد پیمانکاری
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲۰,۰۰۰ تومان
نمونه قرارداد نصب و راه اندازی آسانسور
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو