چک لیست بالانس مصالح تحویلی به پیمانکاران

(رای شما: 0)
یکی از معضلات کارگاههای ساختمانی پرت بیش از حد مصالح می باشد. بطوریکه علاوه بر اینکه کارفرمایان از این موضوع بسیار متضرر شده، سرمایه های ملی نیز هدر می روند.

ویژگی های محصول

یکی از دغدغه های بزرگ مدیران پروژه ها و سرپرستان کارگاههای ساختمانی پرت بیش از حد مصالح ساختمانی می باشد و در کارگاههایی که چندین پیمانکار در جبهه های کاری متفاوت مشغول کارند این موضوع نمود بیشتری دارد.

چک لیست تهیه شده بر اساس تجارب چندین ساله حضور در کارگاههای ساختمانی و برای کنترل این معضل تهیه شده است و می بایست به همراه صورتوضعیت قطعی توسط پیمانکار تهیه و به کارفرما ارائه گردد.

پیشنهاد ویژه: 

در این چک لیست کلیه مصالح تحویلی به پیمانکار محاسبه شده و با صورتوضعیت قطعی مقایسه می گردد. اگر مقدار پرت مصالح بیش از حد مجاز طبق ضوابط و آیین نامه ها باشد می بایست کلیه هزینه های مربوطه از حساب های پیمانکار نزد کارفرما کسر گردد.

به منظور مشاوره حقوقی در مورد تنظیم قرارداد مختص پروژه خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره فنی و مهندسی کارگشا مراجعه فرمایید.

تحویل قطعی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
چک لیست بالانس مصالح تحویلی به پیمانکاران
غیر رایگان
دیدگاه ها

محصولات و نقشه های اجرایی