اسناد مزایده بوستر پمپ و الکترو پمپ

(رای شما: 0)
فایل PDF اسناد بوستر پمپ و الکترو پمپ

ویژگی های محصول

شرکت سرمایه گذاری مسکن در نظر دارد بوستر پمپ و الکترو پمپ مازاد خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

جهت شرکت نمودن در این مزایده، اسناد مزایده را دانلود نمایید.

در صورت وجود سوال به مشاوره فنی و مهندسی مراجعه فرمایید.

آگهی مزایده
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان رایگان
رایگان
اسناد مزایده بوستر پمپ و الکترو پمپ
رایگان
شرایط شرکت در مزایده
رایگان
دیدگاه ها