نمونه صورتجلسه تحویل موقت

(رای شما: 0)
مطابق ماده 39 شرایط عمومی پیمان، می بایست پس از آنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردید و کار آماده بهره برداری شد، پیمانکار از مهندس مشاور تقاضای تحویل موقت کند و نماینده خود را برای عضویت در هیات تحویل معرفی نماید.

ویژگی های محصول

تهیه صورتجلسات تحویل موقت و قطعی لازمه پایان هر قراردادی در کارگاههای ساختمانی است که عموماً به درخواست پیمانکار هیئت تحویل تشکیل شده و از کارهای انجام شده بازدید به عمل می آید و چنانچه در کارهای عیب و نقصی ناشی از اهمال پیمانکار در اجرای تعهدات خود دیده نشود، کار تحویل موقت خواهد شد و در صورت مشاهده عیب و ایرادی در کارهای انجام شده مدت زمانی برای پیمانکار در نظر گرفته می شود که می بایست در مدت تعیین شده پیمانکار نسبت به رفع نواقص و ایرادات اقدام نماید.

پیشنهاد ویژه: 

تمام تصمیمات و نکات هنگام تحویل موقت می بایست صورتجلسه شده و برای طرفین قرارداد کاملاً مشخص و بدون ابهام باشد. این صورتجلسه در راستای کمک به تنظیم صورتجلسات دقیق و قانونی فی مابین طرفین قراردادها، بر اساس تجارب چندین ساله حضور در کارگاههای ساختمانی تهیه و تنظیم گردیده است.

به منظور مشاوره حقوقی در مورد تنظیم صورتجلسه مختص پروژه خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره فنی و مهندسی کارگشا مراجعه فرمایید. 

صورتجلسه تحویل موقت
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
چک لیست صورتجلسه تحویل موقت
غیر رایگان
دیدگاه ها