معرفی اتصال گیردار با ورق بال( ورق زیرسری و روسری)

(رای شما: 0)
در این آموزش ویدئویی اتصالات گیردار با ورق بال(ورق زیرسری و روسری) معرفی شده و انواع آنها شامل اتصال BFP یا اتصال پیچی با ورق زیرسری و روسری و اتصال WFP یا اتصال جوشی به وسیله ورق زیرسری و روسری مورد بررسی قرار گرفتند.

ویژگی های محصول

در این جلسه اتصالات گیرداربا ورق بال(ورق زیرسری و روسری) معرفی شده و انواع آنها شامل اتصال BFP یا اتصال پیچی با ورق زیرسری و روسری و اتصال WFP یا اتصال جوشی به وسیله ورق زیرسری و روسری مورد بررسی قرار گرفتند.

ابتدا شکل اتصال تشریح شده و اجزای آن معرفی شدند؛ در ادامه مراحل طراحی هر یک از اجزای آن شامل چگونگی طراحی ورق‌های بال و اتصال پیچی(BFP) یا جوشی(WFP)این ورق‌ها به بال تیر در مقابل نیروی حاصل از لنگر انتهای دهانه تیر، روند طراحی ورق جان و اتصال پیچی(BFP) یا جوشی(WFP) آن به جان تیر در برابر برش انتهای دهانه و نیز پیچش ناشی از خروج از مرکزیت آن، چگونگی طراحی ورق‌های پیوستگی و مضاعف و اتصالات آنها مختصرا تشریح شده و سپس در مورد ضوابط این اتصال و بندهای آیین‌نامه‌ای مورد نظر توضیح داده شد.

دپارتمان سازه سامانه کارگشا

مدت زمان این محصول ویدئویی آموزشی-محاسباتی 26 دقیقه بوده و شامل تصاویر، روابط محاسباتی، توضیحات تفضیلی و در صورت نیاز تفاسیر آیین نامه‌ای عنوان محصول می باشد. 

برای بهره مندی از خدمات محاسبات طراحی سازه بر اساس شرح خدمات سازه ، در خواست خود را در لینک مشاوره فنی و مهندسی سازه ثبت نمایید.

اتصالات گیردار اتصالات صلب اتصالات از پیش تایید شده اتصال گیردار با ورق روسری و زیر سری اتصال پیچی با ورق روسری و زیرسری BFP اتصال جوشی با ورق روسری و زیرسری WFP Prequalified Connections اتصال جوشی با ورق بال اتصال پیچی با ورق بال
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۷,۰۰۰ تومان
معرفی اتصال گیردار با ورق بال( ورق زیرسری و روسری)
غیر رایگان
دیدگاه ها