PDF مستند سازی مدارک و روشهای آن در پروژه های عمرانی

(رای شما: 0)
در فعالیتهای عمرانی وجود یک سیاست مشخص مانند روشن کردن راه کلی آن فعالیت، اهمیت زیادی دارد.
مستندسازی این سیاستها در مراحل مختلف میتواند مسیر فکری تصمیم گیری را در زمان اجرای طرح یا
پروژه روشن سازد و تصمیم برای آینده را تسهیل کند.

ویژگی های محصول

این کتاب بصورت فایل Pdf بوده و می توانید در تلفن همراه خود همیشه در اختیار داشته باشید.

مستندسازی مدارک جهت ارائه گزارشات و دفاع از حقوق پیمانکار، مشاور و سایر ارکان پروژه از ابتدا تا انتهای پروژه از مسائل مهم و ضروری می باشد. آموختن تکنیک ها و روش های جمع آوری مستندات مستلزم تجربه و دقت در جزئیات اتفاقات بوده و ثبت دقیق آن می تواند کمک شایانی به حل اختلافات در پروژه نماید و باعث جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی گردد.

تعریف مستند سازی

مستند سازی، تهیه مجموعه اسناد و مدارکی است که سیر تکوین و تحقق یک فعالیت از شروع تا خاتمه آن و چگونگی بهره برداری و نگهداری را، با تحلیل و ارزیابی مربوط، نشان می دهد.

نقش مستندسازی

در مدت اجرای پروژه وقایع و رویدادها، ابتکارها، خلاقیت ها، تنگناها و مشکلات فنی و حقوقی و اجرایی و مالی اتفاق میافتد و برای هریک راه حل ها و تدابیری اتخاذ میشود. چنانچه این تدابیر مستند شوند، کمک مؤثری به پرهیز از دوباره کاری و تجربه گرایی در اجرای طرحها و پروژه ها میشود و این از مهمترین نقش هایی است که می توان برای مستندسازی برشمرد.

در پایان :

شما عزیزان می توانید به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوال های خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره فنی و مهندسی کارگشا مراجعه فرمایید.

کنترل پروژه مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
مستند سازی مدارک و روشهای آن در پروژه های عمرانی
غیر رایگان
دیدگاه ها