PDF آموزش کنترل پروژه کاربردی ویژه پروژه های عمرانی

(رای شما: 0)
در این کتاب با روش کار نرم افزار مایکروسافت پروجکت 2016 مطابق با روال کار در شرکت ها و گزارشات کنترلی و توابع و فارسی سازی و .....آشنا شده و با تسلط بر آن می توانید از دانش خود در جایگاه مدیر پروژه، سرپرست کارگاه، دفتر فنی و نیروی کنترل پروژه استفاده نمایید.

ویژگی های محصول

این کتاب بصورت فایل Pdf بوده و می توانید در تلفن همراه خود همیشه در اختیار داشته باشید.

فهرست مطالب و لیست گامهای پروژه در این کتاب :

1 .توصیه های مهم (روش کار با برنامه زمانبندی).
2 .گام اول : تعریف تقویم کاری پروژه.
3 .گام دوم : تعریف سطح یک پروژه.
4 .گام سوم : تعریف حالت محاسبه اتوماتیک فعالیتهای پروژه.
5 .گام چهارم : ایجاد وظایف جدید.
6 .گام پنجم : ایجاد روابط بین فعایتها.
7 .گام ششم : تعریف منابع.
8 .گام هفتم : تخصیص منابع به فعالیتها.
9 .گام هشتم : تسطیح منابع. 
10 .گام نهم : روشهای اصلاح تداخل منابع (بالانس یا یکسان سازی نیروها و مصالح و ماشین آلات با زمان انجام هر فعالیت).
11 .گام دهم : نمایش فعالیتهای بحرانی و شناوری.
12 .گام یازدهم : اولین پرینت جهت ارائه به کارفرما.
13 .گام دوازدهم : کنترل پروژه و منابع و نیروی انسانی و ماشین آلات و گزارش گیری قبل از شروع فاز اجرای کار.
14 .گام سیزدهم : کنترل پیشرفت پروژه و گزارش گیری در فاز قبل اجرای پروژه.
15 .گام چهاردهم : درج یک یا چند فعالیت جدید بعد از نوشتن کامل برنامه.
16 .گام پانزدهم : کنترل پیشرفت پروژه در قبل اجرای کار (پیشرفت فیزیکی و پیشرفت زمانی). 
17 .گام شانزدهم : روشهای محاسبه درصد وزنی (ارزش وزنی) هر فعالیت.
18 .گام هفدهم : کنترل پیشرفت پروژه در فاز اجرای کار (پیشرفت فیزیکی و پیشرفت زمانی)
19. گام هجدهم : ارزشهای حاصله Earned Value .
20 .گام نوزدهم : نمودار S یامنحنی پیشرفت.
21 .گام بیستم : انواع گزارشات و نکات کاربردی مهم تحلیلی.

در پایان :

شما عزیزان می توانید به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوال های خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره فنی و مهندسی کارگشا مراجعه فرمایید.

مدیریت برنامه ریزی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲۰,۰۰۰ تومان
PDF آموزش کنترل پروژه کاربردی ویژه پروژه های عمرانی
غیر رایگان
دیدگاه ها