طرح تفصیلی شهر ارمغانخانه pdf

(رای شما: 0)
طرح جامع- تفصیلی شهر ارمغانخانه

تهیه کننده: مهندسان مشاور طرح و راهبرد پویا

جلد پنجم: ضوابط و مقررات ساختمانی

ویژگی های محصول

طرح جامع- تفصیلی شهر ارمغانخانه

تهیه کننده: مهندسان مشاور طرح و راهبرد پویا

جلد پنجم: ضوابط و مقررات ساختمانی

فهرست مطالب:

  1. ضوابط و مقررات شهر ارمغانخانه به تفکیک انواع کاربری
  2. ضوابط و مقررات کاربری های تجاری
  3. ضوابط و مقررات کاربری های مسکونی
  4. ضوابط و مقررات اداری
طرح جامع نورپردازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
طرح تفصیلی شهر ارمغانخانه pdf
غیر رایگان
دیدگاه ها