طرح تفصیلی شهر ماه نشان pdf

(رای شما: 0)
شهر ماه نشان از توابع استان زنجان بوده و این طرح در قالب طرح جامع- تفصیلی این شهر تهیه و تدوین گردیده است.

ویژگی های محصول

شهر ماه نشان از توابع استان زنجان بوده و این طرح در قالب طرح جامع- تفصیلی این شهر تهیه و تدوین گردیده است.

این طرح توسط مهندسین مشاور طرح و منظر تهیه گردیده است.

اطلاعات حاوی این فایل شامل:

  1. ضوابط و مقررات
  2. کاربری ها
  3. منطقه بندی شهری
  4. ضوابط پهنه بندی کاربری اراضی
  5. ضوابط کاربری مسکونی
  6. ضوابط فضاهای آموزشی
  7. ضوابط عمومی احداث بنا 

 

طرح تفصیلی و جامع طرح جامع نورپردازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
غیر رایگان
دیدگاه ها

محصولات و نقشه های اجرایی