طرح جامع زابل pdf

(رای شما: 0)
این فایل ها خلاصه ای از طرح جامع، در قالب دو فایل پاورپوینت تهیه شده و نسخه اصلی طرح نمی باشد.

اطلاعات این فایل ها شامل 

ویژگی های محصول

این فایل ها خلاصه ای از طرح جامع، در قالب دو فایل پاورپوینت تهیه شده و نسخه اصلی طرح نمی باشد.

اطلاعات این فایل ها شامل 

  1. شناخت وضع موجود
  2. مطالعه ترافیک و شبکه شهر
  3. ارائه الگوهای توسعه شهر و طرح پیشنهادی
  4. بررسی موقعیت و وسعت منطقه
  5. قطعات بافت های فرسوده
  6. وضعیت اراضی شهر

و مواردی از وضع موجود می باشد. 

طرح های تفصیلی مناطق 22 گانه تهران

شرکت های طرح و ساخت
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان رایگان
۷,۰۰۰ تومان
غیر رایگان
غیر رایگان
دیدگاه ها