مثال طراحی اتصال گیردار با ورق انتهایی

(رای شما: 0)
در این آموزش ویدئویی مثالی از طراحی اتصال گیردار چهار پیچی با ورق انتهایی و بدون استفاده از سخت کننده آموزش داده شد. در این مثال یک ساختمان هفت طبقه اسکلت فولادی که در یک جهت از مهاربندهای ضربدری و در جهت دیگر از قاب خمشی متوسط برای سیستم باربر جانبی آن استفاده شده بود؛ مورد …

ویژگی های محصول

اتصال گیردار با ورق انتهایی

جلسات پیش نیاز:

اتصال گیردار با ورق انتهایی

تفسیر ضوابط آیین نامه طراحی اتصال با ورق انتهایی

در این جلسه مثالی از طراحی اتصال گیردار چهار پیچی با ورق انتهایی و بدون استفاده از سخت کننده حل شد.

در این مثال یک ساختمان هفت طبقه اسکلت فولادی که در یک جهت از مهاربندهای ضربدری و در جهت دیگر از قاب خمشی متوسط برای سیستم باربر جانبی آن استفاده شده بود؛ مورد بررسی قرار گرفت.

ابتدا محدودیت‌های ابعادی اتصال کنترل شده و برخی از ابعاد تعیین شدند؛ سپس برش و لنگر انتهای تیر با در نظرگیری اثرات لرزه‌ای محاسبه شده و مقطع تیر با توجه به آنها کنترل شد؛ سپس اتصال پیچی ورق انتهایی به بال ستون و اتصال جوشی تیر به ورق انتهایی طراحی شدند؛ در ادامه  ابعاد ورق انتهایی تعیین شده و در نهایت ورق پیوستگی و مضاعف و نیز اتصالات جوشی آنها طراحی گردیدند؛ در مرحله آخر نقشه اجرایی اتصال به شکل مبسوط تشریح شده و نحوه برقراری اتصال هر یک از اجزا با یکدیگر مشخص شد.

دپارتمان سازه سامانه کارگشا

مدت زمان این محصول ویدئویی آموزشی-محاسباتی 68  دقیقه بوده و شامل تصاویر، روابط محاسباتی، توضیحات تفصیلی و در صورت نیاز تفاسیر آیین نامه‌ای عنوان محصول می باشد. 

برای بهره مندی از خدمات محاسبات طراحی سازه بر اساس شرح خدمات سازه ، در خواست خود را در لینک مشاوره فنی و مهندسی سازه ثبت نمایید.

اتصالات گیردار اتصالات از پیش تایید شده fixed connections prequalified connections
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان رایگان
۲۲,۰۰۰ تومان
فولاد3
غیر رایگان
فولاد3
غیر رایگان
فولاد3
غیر رایگان
فولاد3
غیر رایگان
دیدگاه ها