تفسیر ضوابط آیین نامه ای طراحی اتصال گیردار با ورق انتهایی

(رای شما: 0)
در این آموزش ویدئویی ضوابط و روابط حاکم بر طراحی اتصالات گیردار با استفاده از ورق انتهایی مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس قدم های پیش گفته، پروسه طراحی با استفاده از مبحث دهم تشریح شد.

ویژگی های محصول

اتصال گیردار با ورق انتهایی

در این جلسه ضوابط و روابط حاکم بر طراحی اتصالات گیردار با استفاده از ورق انتهایی مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس قدم‌های پیش گفته، پروسه طراحی با استفاده از مبحث دهم تشریح شد.

ابتدا ضوابط آیین‌نامه در بخش اتصالات گیردار فلنجی تشریح شده و شکل اتصال مورد بحث قرار گرفت؛ سپس نحوه محاسبه لنگر و برش انتهای تیر با درنظرگیری اثرات لرزه‌ای و چگونگی کنترل تیر در این محل بحرانی تشریح شد و در نهایت نحوه طراحی ورق پیوستگی و مضاعف و نیز چگونگی کنترل برش در چشمه اتصال مرور شدند.

دپارتمان سازه سامانه کارگشا

مدت زمان این محصول ویدئویی آموزشی-محاسباتی 28 دقیقه بوده و شامل تصاویر، روابط محاسباتی، توضیحات تفضیلی و در صورت نیاز تفاسیر آیین نامه‌ای عنوان محصول می باشد. 

برای بهره مندی از خدمات محاسبات طراحی سازه بر اساس شرح خدمات سازه ، در خواست خود را در لینک مشاوره فنی و مهندسی سازه ثبت نمایید.

اتصالات خمشی اتصال گیردار اتصال گیردارد با ورق انتهایی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۶,۰۰۰ تومان
فولاد 2
غیر رایگان
دیدگاه ها