آموزش مقدماتی نرم افزار آباکوس - قسمت 3

(رای شما: 0)
در این آموزش ویدئویی که جلسه سوم از مجموعه آموزش آباکوس در سطح مقدماتی است. آموزش های مقدماتی در ارتباط با آشنایی مقدماتی با نرم افزار آباکوس ادامه یافته و در تکمیل جلسه دوم سایر ماژول های این نرم افزار شامل ماژول Interaction، Load،Mesh، Optimization، Job، و Visualization بر روی دو مدل سیلندری و …

ویژگی های محصول

آشنایی مقدماتی با نرم افزار آباکوس

پیش نیاز های آموزش جاری عبارتند از:

1- آشنایی اولیه با نرم افزار آباکوس-قسمت1،جلسه1

2- آشنایی اولیه با نرم افزار آباکوس-قسمت2،جلسه2

در جلسه قبل(جلسه 2) ماژول های نرم افزار آباکوس شامل part، property، assembly  و step به همراه جزییات، امکانات و ویژگی های آن ها را  در نرم افزار بیان کردیم. در این جلسه مابقی ماژول ها را به شرح زیر بررسی می شود.

  1. ماژول Interaction(اندرکنش-اینتر اکشن)
  2. ماژول Load(بارگذاری-لود)
  3. ماژول مش
  4. ماژول Optimization(بهینه سازی)
  5. ماژول Job
  6. ماژول Visualization

این موارد بر روی مدل تشکیل شده در نرم افزار آباکوس که جزییات آن  در جلسه قبل ارائه شد، توضیح داده می شوند. 

دپارتمان سازه سامانه کارگشا

مدت زمان این محصول ویدئویی آموزشی-محاسباتی 60 دقیقه بوده و شامل متون و تصاویر درج شده به همراه توضیحات شفاهی بر مبنای اسلایدهای آموزشی و نرم افزار می باشد. 

برای بهره مندی از خدمات محاسبات طراحی سازه بر اساس شرح خدمات سازه ، در خواست خود را در لینک مشاوره فنی و مهندسی سازه ثبت نمایید.

روش اجزاء محدود آباکوس ABAQUS FEM
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان رایگان
۹,۹۰۰ تومان
آموزش جامع نرم افزار ABAQUS- آشنایی اولیه با نرم افزار آباکوس-قسمت3،جلسه3
غیر رایگان
آموزش جامع نرم افزار ABAQUS- آشنایی اولیه با نرم افزار آباکوس-قسمت3،جلسه3
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو