مثال طراحی اتصال گیردار با مقطع کاهش یافته (RBS) در ساختمان 7 طبقه فولادی-قسمت 3

(رای شما: 0)
در این ویدئوی آموزشی گام های چهارم و پنجم مثال طراحی اتصال گیردار با مقطع کاهش یافته RBS در یک ساختمان فولادی 7 طبقه آموزش داده می شود.

ویژگی های محصول

 طراحی اتصال گیردار با مقطع کاهش یافته

برخی لینک های آموزش های پیش نیاز :

نحوه طراحی اتصال مستقیم تیر به ستون با مقطع کاهش یافته (RBS)- قسمت1

نحوه طراحی اتصال مستقیم تیر به ستون با مقطع کاهش یافته (RBS)-قسمت 2

مثال طراحی اتصال گیردار با مقطع کاهش یافته (RBS) در ساختمان 7 طبقه فولادی-قسمت 1

مثال طراحی اتصال گیردار با مقطع کاهش یافته (RBS) در ساختمان 7 طبقه فولادی-قسمت 2

در این جلسه حل مثال مربوط به اتصالات RBS به پایان رسانده شد و قدم‌های 4 و 5 در فرایند طراحی انجام شدند.
ابتدا حالت حدی مربوط به برش در چشمه اتصال کنترل گردید و سپس به دلیل کمبود مقاومت مقطع در برابر این حالت حدی ورق‌های مضاعف طراحی گردیدند و در انتها برای فهم هر چه بهتر چگونگی برقراری اتصال هر یک از اجزا، شکل اتصال از روی نقشه اجرایی به طور کامل مشخص شده و شرح داده شد.

دپارتمان سازه سامانه کارگشا

مدت زمان این محصول ویدئویی آموزشی-محاسباتی 21 دقیقه بوده و شامل تصاویر، روابط محاسباتی، توضیحات تفضیلی و در صورت نیاز تفاسیر آیین نامه‌ای عنوان محصول می باشد. 

برای بهره مندی از خدمات محاسبات طراحی بر اساس شرح خدمات سازه، در خواست خود را در لینک مشاوره فنی و مهندسی  ثبت نمایید.

اتصال تیر به ستون اتصالات صلب اتصالات خمشی اتصالات از پیش تایید شده prequalified connections rigid connections اتصال گیردار اتصال گیر دار با مقطع کاهش یافته reduced beam section
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۹,۹۰۰ تومان
مثال طراحی اتصال
غیر رایگان
دیدگاه ها