نحوه طراحی اتصال مستقیم تیر به ستون با مقطع کاهش یافته (RBS)- قسمت1

(رای شما: 0)
در این ویدئوی آموزشی مراحل طراحی اتصالات تیر به ستون با مقطع کاهش یافته مطرح شده و سپس مرحله اول تشریح شده و ضوابط مربوطه بررسی می شوند.

ویژگی های محصول

اتصال مستقیم تیر به ستون با مقطع کاهش یافته

در این جلسه چگونگی طراحی اتصالات مستقیم تیر به ستون با مقطع کاهش یافته در قالب 5 قدم مطرح گردید و قدم اول آن که کنترل ضوابط مربوط به اتصالات RBS در آیین‌نامه میباشد در این جلسه مورد بحث قرار گرفت. ابتدا محدودیت‌های مربوط به کلیه اتصالات گیردار از پیش تایید شده شرح داده شدند و سپس ضوابط مربوط به اتصالات RBS شامل محدودیت‌هایی ابعادی برای مقاطع تیر و ستون موجود در این اتصالات، محدودیت طول دهانه تیر، محدودیت‌های ابعادی مربوط به ناحیه کاهش یافته و محافظت شده و چگونگی برقراری اتصال تیر به ستون با جوش یا پیچ مورد بررسی قرار گرفتند.

دپارتمان سازه سامانه کارگشا

مدت زمان این محصول ویدئویی آموزشی-محاسباتی  24 دقیقه بوده و شامل تصاویر، روابط محاسباتی، توضیحات تفضیلی و در صورت نیاز تفاسیر آیین نامه‌ای عنوان محصول می باشد. 

برای بهره مندی از خدمات محاسبات طراحی سازه در موارد ذیل ، در خواست خود را در لینک مشاوره فنی و مهندسی سازه ثبت نمایید.

 

اتصالات صلب اتصالات خمشی اتصالات از پیش تایید شده اتصال گیر دار با مقطع کاهش یافته RBS
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۴,۹۰۰ تومان
اتصال مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته
غیر رایگان
دیدگاه ها
user روح اله خرم

فایل برنامه خراب است

kargosha کارگشا

پیگیری خواهد شد