مثال طراحی اتصال ساده به وسیله نبشی جان-قسمت 2

(رای شما: 0)
در این آموزش ویدئویی حل مثال جلسه قبل (مثال طراحی اتصال نبشی جان به جان تیر) ادامه داده می شود.

ویژگی های محصول

در این جلسه حل مثال جلسه قبل (مثال طراحی اتصال نبشی جان به جان تیر) ادامه داده شد و بعد از اینکه در جلسه مذکور ابعاد نبشی و نحوه اتصال آن به تیر مشخص شده بود؛ در این جلسه جوش اتصالنبشی جان به بال ستون با لحاظ تنش‌های وارده به جوش شامل تنش برشی ناشی از برش مستقیم، تنش کششی ناشی از خمش و نیز تنش برشی ناشی از پیچش و با استفاده از روش ارتجاعی که پیشتر تدریس شده بود؛ طراحی گردید.

مدت زمان این محصول ویدئویی آموزشی 17 دقیقه بوده و شامل تصاویر، روابط محاسباتی، توضیحات و تفاسیر آیین نامه‌ای عنوان محصول می باشد. 

 دپارتمان سازه سامانه کارگشا

مدت زمان این محصول ویدئویی آموزشی  20 دقیقه بوده و شامل تصاویر، روابط محاسباتی، توضیحات و تفاسیر آیین نامه‌ای عنوان محصول می باشد. 

برای بهره مندی از خدمات محاسبات طراحی سازه به شرح لیست زیر، در خواست خود را در لینک مشاوره فنی و مهندسی  سازه ثبت نمایید.

  •   مشاوره، طراحی، سبک سازی و کنترل محاسبات طراحی اسکلت فولادی، بتنی و فنداسیون. 
  •  مشاوره و طراحی سقفهای فولادی کامپوزیتی، دال های بتنی و سقف پس کشیده.
  •  مشاوره و محاسبات نرم افزارهای المان محدودی و برنامه نویسی مباحث پژوهشی و صنعتی سازه.

تهیه و نگارش:

اتصال ساده simple connections
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۹۰۰ تومان
مثال طراحی اتصال ساده به وسیله نبشی جان-قسمت 2
غیر رایگان
دیدگاه ها