بخشنامه لایحه تأخیرات

(رای شما: 0)
فایل های با فرمت pdf مربوط به بخشنامه های محاسبه تأخیرات و نحوه محاسبات تأخیرات ناشی از پرداختها توسط
سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت رایگان

ویژگی های محصول

باتوجه به اینکه همواره در اغلب پروژه ها با تأخیرات در اجرای عملیات اجرایی مواجه هستیم که بخشی از این تأخیرات ناشی از عملکرد نامطلوب پیمانکار بوده و البته بخش دیگری از تأخیرات خارج از قصور و کوتاهی پیمانکار می باشد.

مطابق ماده 30 شرایط عمومی پیمان بخشی از تأخیرات در روند اجرایی پروژه مجاز می باشند و پیمانکار می تواند بابت این تأخیرات درخواست افزایش مدت قرارداد و همچنین پرداخت ضرر و زیان متحمل شده را نماید.

 این محصول شامل بخشنامه های مربوط به نحوه تهیه و رسیدگی به لایحه تأخیرات در پروژه ها می باشد که در قالب pdf ارائه گردیده است. با مطالعه دقیق بخشنامه و آگهی به مفاد آن می توان لایحه تأخیرات مربوط به پروژه ها را بررسی و محاسبه نمود.

 

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشامراجعه فرمایید. 

منابع:

دپارتمان قراردادها و امور حقوقیسامانه جامع صنعت ساختمان.

تغییرات قراردادی
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
رایگان
بخشنامه لایحه تأخیرات بخشنامه شماره 5090/54/11082-1 مورخ 1360/09/02
رایگان
بخشنامه لایحه تأخیرات بخشنامه شماره 1355/52/5188-1 مورخ 1361/04/08
رایگان
بخشنامه محاسبه تأخیرات 54/1000-3012/5-1
رایگان
بخشنامه تأخیرات شماره 9344/54/4000-1
رایگان
دیدگاه ها

دیده شو