دانلود نمونه ساختارشکست کار و زمانبندی مطالعات امکان سنجی در نرم افزار MSP

(رای شما: 0)
 فایل ارائه شده یک پروژه برنامه ریزی شده کامل و جامع می باشد. در همین راستا مدیران پروژه و کارشناسان کنترل پروژه با خرید این فایل می توانند …

ویژگی های محصول

 فایل ارائه شده یک پروژه برنامه ریزی شده کامل و جامع می باشد. در همین راستا مدیران پروژه و کارشناسان کنترل پروژه با خرید این فایل می توانند تمامی امکاناتی را که برای کنترل پروژه باید در اختیار داشته باشند، فراهم شده است.

ویژگی های محصول ساختار شکست کار و زمانبندی هتل 5 ستاره در نرم افزار msp

این یک نمونه برنامه ریزی پروژه ساختمانی به وسیله نرم افزار Microsoft Project می باشد. برای ساخت یک هتل 5 ستاره کلیه فعالیت های مربوط به امکانسنجی و مطالعات آن به همراه کلیه فرمول های مربوط به وزن دهی و درصد پیشرفت و تکمیل فعالیت ها آن به خوبی تعریف شده است و به خوبی می توان کنترل پیشرفت واقعی پروژه در مقایسه با برنامه ریزی انجام شده را، در اختیار داشت.

 نمونه ساختارشکست کار

این فایل کنترل پروژه دارای قسمت های مختلفی می باشد که شامل:

  • ساختار شکست کار امکانسنجی پروژه هتل 5 ستاره
  • ساختار شکست کار مطالعات پروژه هتل 5 ستاره
  • زمان اجرا هر فعالیت
  • تاریخ شروع هر فعالیت
  • تاریخ پایان فعالیت
  • درصد وزنی فعالیت ها w*F%   
  • فرمول های مربوط به پیشرفت برنامه ریزی و پیشرفت واقعی
  • IFC, IFA, AFC
  • و دارای چند فعالیت دیگر………….

مزایای این فایل کنترل پروژه MSP:

    تعداد فعالیت های اجرایی : 55 فعالیت
    دارای نمودار WBS یا همان نمودار ساختار شکست کار
    نمودار کامل همراه با عملگرهای متفاوت MSP
    همراه با کلیه فرمول های لازم
    و کلیه امکانات که ارائه شده قابل ویرایش و شخصی سازی …….

شناوری فعالیت ها وزن دهی فعالیت ها ثبت فعالیت مدت زمان فعالیت ها
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
دانلود نمونه ساختارشکست کار و زمانبندی مطالعات امکان سنجی در نرم افزار MSP
غیر رایگان
دیدگاه ها