دانلود نمونه پروژه ساختمان اداری در نرم افزار MSP

(رای شما: 0)
فایل ارائه شده یک پروژه برنامه ریزی شده کامل و جامع می باشد. در همین راستا مدیران پروژه و کارشناسان کنترل پروژه با خرید این فایل می توانند تمامی امکاناتی را که باید در خصوص کنترل پروژه را در اختیار داشته باشند.

ویژگی های محصول

زمانبندی ساختمان اداری در نرم افزار msp

این یک نمونه برنامه ریزی پروژه ساختمانی به وسیله نرم افزار Microsoft Project می باشد. برای ساخت یک ساختمان اداری که کلیه فرمول های مربوط به وزن دهی و درصد پیشرفت و تکمیل فعالیت ها آن به خوبی تعریف شده است و به خوبی می توان کنترل پیشرفت واقعی پروژه در مقایسه با برنامه ریزی انجام شده را انجام داد.

 

این فایل کنترل پروژه دارای قسمت های مختلفی هست که شامل:

  • کد فعالیت های کنترل پروژه MSP
  •  دارای نام فعالیت های کنترل پروژه MSP
  •  ترتیب فعالیت های کنترل پروژه MSP
  •  پیشنیاز فعالیت های کنترل پروژه MSP
  •  زمان اجرا هر فعالیت
  • تاریخ شروع هر فعالیت
  •  تاریخ پایان فعالیت msp
  •  درصد وزنی فعالیت ها w*F%     
  • فرمول های مربوط به پیشرفت برنامه ریزی و پیشرفت واقعی                                                                
  •  و دارای چند فعالیت دیگر………….

مزایای این فایل کنترل پروژه MSP:

    تعداد فعالیت های اجرایی : 48 فعالیت
    دارای نمودار WBS یا همان نمودار ساختار شکست کار
    نمودار کامل همراه با عملگرهای متفاوت MSP
    همراه با کلیه فرمول های لازم
    و کلیه امکانات که ارائه شده قابل ویرایش و شخصی سازی هم هست…….

مدت زمان فعالیت ها مدیریت زمانبندی ساختمان اداری
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
نمونه پروژه ساختمان اداری در نرم افزار MSP
غیر رایگان
دیدگاه ها