مثال جامعی از طراحی دستی ستون های فولادی

(رای شما: 0)
در این آموزش ویدئویی مثال طراحی ستون تحت کمانش خمشی و کمانش پیچشی ارائه می شود.

ویژگی های محصول

طراحی ستونهای فولادی

در این آموزش مثال طراحی ستون با در نظر گرفتن حالات حدی  کمانش خمشی و کمانش پیچشیبیان می شود.  مقطع ستون از نوع IPB  انتخاب شده و مشخصات مقطع از جدول اشتال برداشت می شود.

ابتدا کمانش موضعی کنترل شده و نسبت ابعادی بال و جان مقطع با مقادیر آیین نامه ای کنترل می شود. در ادامه کمانش خمشی کنترل شده و لاغری مقطع در دو محور بررسی می شود. با توجه به لاغری بیشینه تنش بحرانی و متناظرا مقاومت فشاری مقطع محاسبه می گردد. 

با فرض وجود یک تکیه گاه جانبی  در میانه ستون محاسبات، تکرار شده و در این حالت نیز مقاومت محاسبه می شود. 

حالت حدی کمانش پیچشی  کنترل شده و تنش بحرانی و مقاوت اسمی نظیر این کمانش با توجه به نوع مقطع تعیین می شود. در نهایت نیز، مقاومت کل مقطع در دو حالت بدون تکیه گاه میانی و با تکیه گاه میانی، محاسبه می شود. 

در ادامه مثال مقطع ستون از نوع box انتخاب شده و مقاومت فشاری محاسبه شده و نتایج طراحی با مقطع IPB مقایسه می شود. 

 دپارتمان سازه سامانه کارگشا.  

مدت زمان این محصول ویدئویی آموزشی  11 دقیقه بوده و شامل تصاویر، روابط محاسباتی، توضیحات و تفاسیر آیین نامه‌ای عنوان محصول می باشد. 

برای بهره مندی از خدمات محاسبات طراحی سازه به شرح لیست زیر، در خواست خود را در لینک مشاوره فنی و مهندسی  سازه ثبت نمایید.

  •   مشاوره، طراحی، سبک سازی و کنترل محاسبات طراحی اسکلت فولادی، بتنی و فنداسیون. 
  •  مشاوره و طراحی سقفهای کامپوزیت عرشه فولادی، دال های بتنی و سقف پس کشیده.
  •  مشاوره و محاسبات نرم افزارهای المان محدودی و برنامه نویسی مباحث پژوهشی و صنعتی سازه و زلزله.

تهیه و نگارش:

 

حالات حدی مقاطع فولادی کمانش موضعی کمانش خمشی کمانش پیچشی لاغری limit states steel columns ستون فولادی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۷,۰۰۰ تومان
مثال طراحی دستی ستون های فولادی، کمانش موضعی، خمشی و پیچشی
غیر رایگان
دیدگاه ها
user جواد نقی زاده

خوب

kargosha کارگشا

سپاس