فهرست بهای عملیات ساختمانی صنعتی نفت گاز سال 1397

(رای شما: 0)
دانلود رایگان فایل PDF فهرست بهای رشته عملیات ساختمانی صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی سال 97 ، فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز ، شرکت مهندسی و ساختمان نفت ایران ، نشریه شماره 57، معاونت مهندسی ، پژوهش و فناوری وزارت نفت

ویژگی های محصول

فهرست بهای عملیات ساختمانی صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی سال 1397

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت در سال 1397 و در راستای جزء (8) از بند (پ) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و به منظور یکسان سازی مبانی برآوردی، طی بخشنامه شماره 97/135466 مورخ 1397/03/28 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی در رشته عملیات ساختمانی صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی سال 1397 (نشریه شماره 57) را به معاونان وزیر نفت، مدیران عامل شرکت های اصلی، مدیران و روسای واحدهای ستادی و مدیران عامل شرکت های تابعه ابلاغ نموده است تا در برآورد مواردی که پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه صورت می پذیرد، مورد استفاده قرار گیرد.

به منظور آشنایی بیشتر با این مطلب و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

عملیات ساختمانی
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
فایل PDF فهرست بهای عملیات ساختمانی صنعتی نفت گاز سال 1397
رایگان
دیدگاه ها