آیین نامه معاملات متقابل

(رای شما: 0)
در راستای تحقق برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به استناد بند "ی" تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1369/01/20 هیأت دولت آیین نامه معاملات متقابل ایران تصویب شد. 

ویژگی های محصول

امروزه بیش از 90 کشور جهان با اهداف متفاوت از جمله افزایش صادرات، کسب بازارهای جدید و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته حداقل بخشی از تجارت خود را در قالب بیع متقابل انجام می دهند. در ایران نیز در راستای تحقق برنامه اول توسعه اقتثادی، اجتماعی و فرهنگی به استناد بند "ی" تبصره 29 قانون مذکور در جلسه مورخ 1369/03/20 هیأت دولت آیین نامه معاملات متقابل تصویب شد. 

 

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشامراجعه فرمایید. 

 

منابع:

دپارتمان قراردادها و امور حقوقی سامانه جامع صنعت ساختمان

بیع تجارت
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
آیین نامه معاملات متقابل
رایگان
دیدگاه ها