مثال طراحی فشاری اعضا و اتصالات مهاربندی

(رای شما: 0)
در این آموزش ویدئویی طراحی فشاری اعضا و اتصالات یک قاب مهاربندی با در نظر گرفتن ضوابط مبحث دهم شرح داده می شود.

ویژگی های محصول

طراحی فشاری اعضا مهاربندی

هندسه یک قاب مهاربندی با دهانه ۸ متر و ارتفاع ۳ متر را در نظر می گیریم. از سیستم مهاربندی همگرای شورن استفاده کرده و قاب مهاربندی به صورت قاب فضاییبا اتصالات ساده در نظر گرفته می شود.  

ابتدا مقادیر بار های اعمالی شامل بار مرده، زنده و زلزله تعیین شده، سپس نیروی نهایی در فشار و کشش با توجه به ترکیب بار های حالات حدی مبحث ششم حاصل می شود.  اتصالات از نوع پیچی اصطکاکی بوده و فولاد مصرفی از نوع st37 می باشد. 

می بایست مقطع مهار بندی و ابعاد ورق اتصال برای حالات حدی طراحی اعضا فشاری کنترل شود. برای این کار ابتدا مشخصات مقطع تک از جدول اشتال مشخص شده و سپس مشخصات مقطع دوبل ناودانی با استفاده از روابط استاتیکی تعیین شده و حالات حدی کنترل می شود.

برای کنترل مقطع در فشار می بایست ابتدا کمانش موضعی مقطع را کنترل کرده و  سپس معیار های لاغری عضو و کمانش خمشی را بررسی  و فاصله بین لقمه ها را تعیین کنیم. در مرحله بعد نیز  ورق اتصال در فشار کنترل می شود. 

منبع:

«دپارتمان سازه سامانه کارگشا»

احتراما سوال و یا درخواست همکاری خود را مطرح فرمایید.(مشاوره آنلاین دپارتمان سازه سامانه کارگشا)

گاست پلیت طراحی مهاربند
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
مثال طراحی فشاری اعضا و اتصالات مهاربندی
غیر رایگان
دیدگاه ها