فهرست بهای تعمیرات خطوط لوله کمربندی سال 1397

(رای شما: 0)
دانلود رایگان فایل PDF فهرست بهای رشته تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز سال 97-فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز-شرکت مهندسی و ساختمان نفت ایران-نشریه شماره 63-معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت

ویژگی های محصول

فهرست بهای تعمیرات خطوط لوله کمربندی تغذیه و شبکه گاز سال 1397

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت در سال 1397 و در راستای جزء (8) از بند (پ) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و به منظور یکسان سازی مبانی برآوردی، طی بخشنامه شماره 97/135466 مورخ 1397/03/28 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی در رشته تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز سال 1397 (نشریه شماره 63) را به معاونان وزیر نفت، مدیران عامل شرکت های اصلی، مدیران و روسای واحدهای ستادی و مدیران عامل شرکت های تابعه ابلاغ نموده است تا در برآورد مواردی که پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه صورت می پذیرد، مورد استفاده قرار گیرد.

به منظور آشنایی بیشتر با این مطلب و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
فایل PDF فهرست بهای تعمیرات خطوط لوله کمربندی سال 1397
رایگان
دیدگاه ها