طرح جامع جزیره کیش

(رای شما: 0)
فایل طرح جامع جزیره کیش از سال 1384 تا افق 1404 را در نظر دارد. مشاور هدایت طرح: مهندسان مشاور باوند 

شامل مباحثی از قبیل:

چشم …

ویژگی های محصول

فایل طرح جامع جزیره کیش از سال 1384 تا افق 1404 را در نظر دارد. مشاور هدایت طرح: مهندسان مشاور باوند 

شامل مباحثی از قبیل:

چشم انداز توسعه جزیره

توسعه اجتماعی اقتصادی

مبحث کاربری زمین 

مبحث حمل و نقل، گردشگری، برنامه ریزی شهری 

برای دیدن طرح های تفصیلی مناطق 22 گانه تهران و شهرستان ها به اینجا مراجعه کنید. طرح تفصیلی منطقه 2 تهران.

 

 

طرح تفصیلی و جامع طرح تفصیلی منطقه 20 تهران طرح تفصیلی مشهد
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۷,۰۰۰ تومان
طرح جامع جزیره کیش
غیر رایگان
دیدگاه ها