طرح جامع جیرفت- خلاصه

(رای شما: 0)
این فایل در قالب یک پاور پوینت تهیه شده، می باشد و در شامل 35 صفحه می باشد. 

شامل این سرفصل ها از قبیل:

مشخصات تاریخی

ویژگی های محصول

این فایل در قالب یک پاور پوینت تهیه شده، می باشد و در شامل 35 صفحه می باشد. 

شامل این سرفصل ها از قبیل:

مشخصات تاریخی

مشخصات کالبدی

اقتصادی

حوزه نفوذ 

و مشخصات طبیعی را بیان می کند.

نقشه ها و مشخصات جمعیتی 

ساخت سنی جمعیت

چشم انداز آتی وضعیت اقتصادی و توسعه شهری،

طرح های تفصیلی مناطق 22 گانه تهران

طرح جامع طرح تفصیلی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۴,۰۰۰ تومان
طرح جامع جیرفت- خلاصه
غیر رایگان
دیدگاه ها