طرح جامع ساری

(رای شما: 0)
طرح جامع ساری توسط وزارت راه و شهرسازی استان مازندران و مهندسین مشاور مازند طرح گردآوری شده است.

ویژگی های محصول

طرح جامع ساری توسط وزارت راه و شهرسازی استان مازندران و مهندسین مشاور مازند طرح گردآوری شده است.

این محصول به صورت زیپ شده در سه فایل خلاصه می شود که عناوین اصلی این فایل ها شامل موارد زیر می باشند: 

  • خصوصیات اقتصادی شهر 
  • مسائل مربوط به ارزش زمین 
  • هزینه های مربوط به مسکن 
  • قوانین مربوط به اراضی 
  • اختیارات و وظایف شهرداری ها 
  • خصوصیات کالبدی شهر ( سازمان شهری، تراکم ساختمانی، بناهای واحد مسکونی براساس نوع مصالح، بناهای واحد مسکونی براساس کیفیت ابنیه، تهیه مسکن در شهر و ....) 
  • وضع کمی و کیفی تجهیزات شهری 
  • ناحیه بندی ترافیکی شهر ساری 
  • بررسی انواع حرکات روزانه در شهر 
برنامه کالبدی شهر طرح های جامع و تفصیلی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
طرح جامع ساری
غیر رایگان
دیدگاه ها