دستورالعمل اجرایی برگزاری مناقصه به همراه فرم های خام مربوطه

(رای شما: 0)
دستورالعمل اجرایی برگزاری مناقصه به همراه فرم های خام دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود، صورت جلسه تفکیکی ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران، صورت جلسه پایانی ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران و ارزیابی کیفی مناقصه گران

ویژگی های محصول

روش اجرایی برگزاری مناقصه

این دستورالعمل به منظور دستیابی و تحقق موارد ذیل تهیه گردیده است؟

 1. ساماندهی نحوه برگزاری مناقصات پیمانکاری جهت سازمانها، شرکتهای خصوصی و اشخاص حقیقی.
 2. همسان سازی اسناد انتخاب پیمانکاران و ایجاد وحدت رویه در انتخاب آنها.
 3. افزایش کیفیت اجرای پروژه های عمرانی از طریق انجام ارزیابی توان اجرای کار و انتخاب پیمانکاران مناسب تر.
 4. افزایش سرعت انتخاب پیمانکاران.
 5. کاهش تفسیرها و برداشت ها ی مختلف از اسناد بالادستی.
 6. افزایش تعداد پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات کشور و گسترش رقابت بین آنها.
 7. آموزش غیر مستقیم نیروی انسانی دخیل در برگزاری مناقصات.

دستورالعمل اجرایی برگزاری مناقصه به همراه فرم های قابل ویرایش (word) زیر تهیه شده است:

 1. فرم دعوتنامه شرکت در مناقصات محدود
 2. فرم صورت جلسه تفکیکی ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران
 3. فرم صورتجلسه پایانی ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران
 4. فرم های ارزیابی کیفی مناقصه گران

این دستورالعمل جهت برگزاری مناقصه، برای مناقصات محدود به کار می رود.

منابع:

دپارتمان مزایده و مناقصه سامانه جامع صنعت ساختمان

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

قوانین برگزاری مناقصه مناقصه محدود
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان رایگان
۶۰,۰۰۰ تومان
فرم های ارزیابی کیفی مناقصه گران
غیر رایگان
فرم دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود
غیر رایگان
فرم صورت جلسه پایانی ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران
غیر رایگان
فرم صورتجلسه تفکیکی ارزیابی توان اجرای پیمانکاران
غیر رایگان
دستورالعمل اجرایی برگزاری مناقصه
غیر رایگان
دیدگاه ها