سیستم ستون کنسولی و بررسی عوامل موثر بر انتخاب سیستم های سازه ای

(رای شما: 0)
ابتدا سیستم ستون کنسولی تعریف و ویژگی های آن بیان می شود، سپس ضریب رفتار،  ضریب بزرگ نمایی و حداکثر ارتفاع مجاز این سیستم سازه که بیش از 10 متر نیست به همراه سایر مشخصات آن بیان می شود.

ویژگی های محصول

سیستم ستون کنسولی و بررسی عوامل موثر بر سیستم سازه ای 

سیستم کنسولی:

ابتدا سیستم ستون کنسولی تعریف و ویژگی های آن بیان می شود، سپس ضریب رفتار،  ضریب بزرگ نمایی و حداکثر ارتفاع مجاز این سیستم سازه که بیش از 10 متر نیست به همراه سایر مشخصات آن بیان می شود.

در این سیستم بار های جانبی به صورت کنسولی توسط ستون ها تحمل میشوند.

از ویژگی های این سیستم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

شکل پذیری بسیار کم

سختی زیاد

کاربرد کم

ارتفاع مجاز کم(تا 10 متر)

منبع:

دپارتمان سازه سامانه کارگشا

سیستم ستون کنسولی سیستم سازه ای
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲,۰۰۰ تومان
سیستم ستون کنسولی و بررسی عوامل موثر بر انتخاب سیستم های سازه ای
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو