دیوار برشی بتنی و بررسی ضوابط طراحی

(رای شما: 0)
در ابتدا سیستم دیوار های برشی تعریف می شود، سپس محدودیت ها و ضوابط طراحی دیوار های برشی از مبحث 9 مقررات ملی ساختمان به تفضیل شرح داده می شود. 

ویژگی های محصول

دیوار برشی بتنی و بررسی ضوابط طراحی

در ابتدا سیستم دیوار های برشیتعریف می شود، سپس محدودیت ها و ضوابط طراحی دیوار های برشی از مبحث 9 مقررات ملی ساختمان به تفضیل شرح داده می شود. 

منبع:

دپارتمان سازه سامانه کارگشا

طراحی دیوار برشی بتنی دیوار برشی بتنی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۶,۰۰۰ تومان
دیوار برشی بتنی و بررسی ضوابط طراحی
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو