معرفی سیستم قاب ساختمانی

(رای شما: 0)
در این ویدئوی آموزشی در ابتدا سیستم قاب ساختمانی به همراه اجزا تشکیل دهنده آن با تمرکز بر عملکرد لرزه ای مهاربند ها معرفی شده و ویژگی ها و مزایا و معایب آن ها بیان می شود. 

ویژگی های محصول

در این ویدئوی آموزشی در ابتدا سیستم قاب ساختمانی به همراه اجزا تشکیل دهنده آن با تمرکز بر عملکرد لرزه ایمهاربند ها معرفی شده و ویژگی ها و مزایا و معایب آن ها بیان می شود. 

در این سیستم بار ثقلی (قائم) توسط قاب های فضایی (اتصالات مفصلی) و بار جانبی توسط دیوار برشی یا مهاربند ها تحمل میشود.

**از ویژگی های این سیستم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1 کنترل تغییر مکان جانبی به حد زیاد

2-شکل پذیری کمتر ← ارتعاش بیشتر

3-سختی زیاد

4-ایجاد محدودیت معماری در اغلب موارد

5-ورود نیروهای زیاد بر پی سازه(در محل بادبند یا دیوار برشی)

6-اتصالات ساده = نامعینی کمتر

7-سبکتر بودن سازه

8-اجرای راحت تر و کم هزینه تر در سازه های فلزی به دلیل اجرای اتصالات به صورت ساده و استفاده از مقاطع با ابعاد کوچکتر

منبع:

دپارتمان سازه سامانه کارگشا

قاب ساده قاب ساختمانی قاب مفصلی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۴,۰۰۰ تومان
بررسی قاب ساختمانی
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو