سیستم دیوار های باربر و بررسی ضوابط طراحی

(رای شما: 0)
سیستم دیوار باربر

در این ویدئوی آموزشی سیستم دیوار بار بر معرفی شده و ویژگی ها و مزایا و معایب آن بیان می شود.

سپس محدودیت ها …

ویژگی های محصول

سیستم دیوار باربر

در این ویدئوی آموزشی سیستم دیوار بار بر معرفی شده و ویژگی ها و مزایا و معایب آن بیان می شود.

سپس محدودیت ها وضوابط طراحی از روی آیین نامه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان بررسی می شود.

در این سیستم بار های قائم توسط دیوار های باربر بتنی یا بنایی مسلح و بار های جانبی توسط دیوار های باربر بتنی یا بنایی مسلح (با عملکرد دیوار برشی) تحمل میشوند.

این سیستم در گذشته کاربرد زیادی داشته است ولی به دلیل شکل پذیری کمتر و محدودیت معماری ایجاد شده به دلیل قرار گیری دیوار ها اکنون جای خود را به سایر سیستم ها داده است.

منبع:

دپارتمان سازه سامانه کارگشا

احتراما سوال و یا درخواست همکاری خود را مطرح فرمایید.(مشاوره آنلاین دپارتمان سازه سامانه کارگشا)

سیستم دیوار باربر
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
سیستم دیوار های باربر و بررسی ضوابط طراحی
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو